Przeglądy elektryczne okresowe i odbiorcze Warszawa -
3285
page-template-default,page,page-id-3285,page-child,parent-pageid-2,theme-stockholm,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Wykonujemy pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze na terenie Warszawy i całej Polski

Urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne wymagają sprawdzenia przed oddaniem do eksploatacji oraz okresowo w trakcje jej trwania.

Instalacje elektryczne powinny być poddane badaniom (sprawdzeniom) umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Norma PN-HD 60364-6 zawiera szczegółowe wymagania dotyczące zakresu badań odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych.

Standardowo przegląd instalacji elektrycznej w Warszawie oraz na terenie całego kraju obejmuje oględziny, próby i pomiary oraz wykonanie protokołu odbioru instalacji elektrycznej lub protokołu sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej.  Przy sprawdzaniu odbiorczym należy ustalić, czy instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Podczas okresowego sprawdzania instalacji elektrycznej należy sprawdzić stan techniczny instalacji.

Dysponujemy kadrą posiadającą doświadczenie i wymagane przepisami prawa uprawnienia grupy G-1 D i E do wykonywania pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych i pomiarów okresowych instalacji elektrycznych.

Nasz sprzęt pomiarowy posiada aktualne świadectwo wzorcowania.

Dokumentacja przekazywana po wykonaniu przeglądu odbiorczego i okresowego instalacji elektrycznej, spełnia wszystkie wymagania prawne oraz jest podstawą do utrzymania w moccy postanowień polisy OC dla budynku.

Wykonujemy również przeglądy elektryczne urządzeń znajdujących się na wysokościach. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia i doświadczenie alpinistyczne.